+44 7466 882528

Ankara Anlaşması

ANKARA ANTLAŞMASI İLE İNGİLTERE

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 1963 yılında imzalanan Ankara Antlaşması, Türk vatandaşlarına girişimci olarak İngiltere’de iş kurma ve oturum hakkı veriyor. Bu sayede İngiltere’de iş kolunuzla ilgili bir şahıs veya limited şirket kurarak çalışabilirsiniz. 5 senelik süreç sonucunda İngiltere’de süresiz kalma hakkı elde ederek, İngiliz vatandaşlığına da başvuru yapabilirsiniz.

İngiltere Oturma İzni Başvurusu

Bir girişimci vizesi olan Ankara Antlaşması vizesinin en büyük avantajları diğer yatırımcı vizelerine göre çok daha küçük bir sermaye gerektirmesi, 5 yıl içinde İngiltere’de ömür boyu geçerli oturum izni sağlaması ve 6. yılın sonunda İngiliz vatandaşlığına başvuru hakkı vermesidir. Ayrıca Ankara Anlaşması ile aileniz de sizinle birlikte İngiltere’ye yerleşebilir, eğitim ve sağlık gibi hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabilirler.

Yeni Bir Hayat olarak bugüne kadar yüzlerce girişimcinin Ankara Anlaşması sayesinde İngiltere’ye yerleşmesini sağladık. Bu alandaki başarımızın temel sebebi, Ankara Antlaşması hakkındaki tüm gelişmeleri yakından takip etmemiz, detaylı bir çalışma sayesinde size özel bir başvuru dosyası hazırlayıp dosyayı hem Türkiye hem de İngiltere’deki ofislerimizde inceledikten sonra İngiltere Elçiliği’ne sunmamızdır.

Ankara Antlaşması Başvurusu Hizmetlerimiz

Ankara Antlaşması için İngiltere’ye yapabacağınız başvurunuzun tüm adımlarını kapsayan son derece detaylı bir çalışma yürütmekteyiz. İlk etapta iş tecrübeniz, sermayeniz ve hedeflerinize göre faaliyet göstereceğiniz iş alanının seçilmesi konusunda yardımcı oluyoruz. Faaliyet alanınızın doğru seçilmesi İngiltere’de geçireceğiniz ilk 5 yıl için son derece önem arzediyor. Zira kurduğunuz işin sonucunda elde ettiğiniz gelir sizin uzatma başvurularınızın sonucunu da etkiliyor.

Başvurunuz esnasında elçiliğin en çok hassasiyet göstereceği konu, iş planınızdır. Kuracağınız işle ilgili tedarikçi detayları, pazar araştırması ve finansal tabloları da içeren çok kapsamlı bir iş planını her başvuru için özgün olarak hazırlıyoruz. Hiçbir başvuru da daha önce yapılan başvurularda kullanılan iş planını tekrar sunmuyoruz. Aynı iş dalında bile olsa her başvuru da yeniden iş planı yazımı gerçekleştiriyoruz. İş planlarımızın son derece kapsamlı ve özgün olarak hazırlanması Ankara Anlaşması başvurularımızdaki başarımızın en önemli etkenlerinden birisidir.

İngiltere İçişleri Bakanlığı yurtdışından gelen maddi sermayenin kaynağına büyük önem vermektedir. İngiltere’de iş kurmak için ayırdığınız sermayenin kaynağının belli olması, kanuni yollardan elde edilmiş olması ve hesap verilebilir olması gerekmektedir. Başarılı sonuçlar almamızın bir diğer etkeni yatırım için ayırdığınız sermayenin due diligence çalışmasını titizlikle yapmamız ve bu konuda oluşabilecek tüm sıkıntıların başvurunuz öncesinde giderilmesini sağlamamızdır.

İngiltere göçmenlik mevzuatındaki gelişmeleri, Londra’daki hukuk firmamız sayesinde yakından takip ediyoruz. İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik ve uygulama değişiklerine göre gerektiğinde başvuru stratejilerimizi yeniliyoruz. Ankara Antlaşması başvurunuz onaylandıktan sonra da İngiltere’de şirketinizin kurulması, banka hesaplarınızın açılması, National Insurance (İngiliz sosyal güvenlik sistemi) başvurunuzun yapılması gibi kritik konularda yardımcı oluyoruz.

Özellikle ilk yıl süresince İngiltere’de kurduğunuz şirketinizin finansal ve yönetimsel yönlerden performansını yakından takip edip, geliştirilmesi gereken unsurlar hakkında sizi bilgilendirerek, ilk yıl sonunda üç yıllık ek oturum almanızı hedefliyoruz. Londra ofisimiz aracılığı ile uzatma başvurularınızı da gerçekleştirerek Ankara Anlaşması başvuru ve devam eden süreçlerinin tümünde yanınızda yer alıyoruz.

Ankara Antlaşması Başvuru Şartları

Ankara Antlaşması’na 18 yaşını geçen her Türk vatandaşının başvuru yapma hakkı bulunmaktadır. Türk vatandaşlığı yanında bir başka ülke vatandaşı olmak Ankara Anlaşması’na başvuru yapmak için bir engel değildir.

Her ne kadar temel prensip olarak 18 yaşından büyük her Türk vatandaşı Ankara Anlaşması başvurusu yapma hakkında sahip olsa da, uygulama da İngiltere birçok farklı unsuru da dikkate almaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
  • Herhangi bir adli sicil kaydının olmaması
  • Kişinin İngiltere’de kurmayı planladığı işle ilgili olarak eğitiminin olması. Bu eğitim sertifika, meslek lisesi veya üniversiye düzeyinde olabilir. Eğitim alınan kurumun saygınlığı da yapılan başvurunun sonucunu olumlu olarak etkileyebilmektedir.
  • Kurulacak işe ilişkin olarak iş tecrübesinin olması ve bunun resmi belgelerle ispatlanabilmesi. İş tecrübesi maaşlı çalışan kişiler için SGK dökümü, işyeri sahipleri için Ticaret Sicil belgeleri ile ispatlanabilir. Serbest çalışan ve çalıştığı döneme ait herhangi bir belge sunamayan adayların başvurularının kabul edilmeme riski daha yüksek olacaktır. Bu nedenle çalışılan dönemin ispatlanabilmesi Ankara Antlaşması başvurunuz açısından son derece önemlidir.
  • Yeterli maddi birikim olması ve bu birikimin kaynağının gösterilebilmesi de son derece önemlidir. Birikim tutarı başvuru yapacak toplam aile bireylerinin sayısına, kurulacak işin kapsamına göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak rakamın İngiltere koşullarında gerçekçi olması ve bu tutarın ne şekilde kazanıldığının da ispatlanabilmesi başarılı bir Ankara Antlaşması başvurusu yaparak vize onayı alabilmek için şarttır.
  • Her ne kadar İngiliz bilmek yasal olarak zorunlu şartlardan değilse de, uygulamalarda İngiltere’nin İngilizce bilen adaylara daha olumlu yaklaştığını görüyoruz. Bu nedenle en azından orta düzeyde İngilizce biliyor olmak başvurunuzun olumlu olarak sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.