+44 7466 882528

Ankara Antlaşması Başvuru Koşulları Nelerdir?

Ankara Antlaşması Başvuru Koşulları Nelerdir?

Ankara Antlaşması başvuru şartları, diğer vize türlerinden farklı olarak daha esnektir ve standart şartlara sahip değildir. ECAA vize türüne İngiltere sınırları içerisinde kendi işini kurmak isteyen, 18 yaşını tamamlamış her Türk vatandaşı başvuruda bulunabilir. Başvuru koşullarını sağlamakla beraber Ankara Antlaşması vizesine başvuracak adayların İngiltere’de iş kurabilecek düzeyde yeteneğe sahip olduklarını kanıtlamaları gerekir. Adayların İngiltere’de yapacakları iş türünün bağımsız yani serbest meslek statüsünde olması şarttır. Diğer bir ifade ile bir iş verene bağlı olarak İngiltere’de çalışmak üzere bu vize türüne başvuru yapılamaz. İngiltere vizesine başvurucak adayların bu ülkede iş kurmaya ve iş kurana kadarki sürede kendi masraflarını karşılamaya yetecek kadar sermayeya sahip olduklarını belgelendirmeleri gerekir. Söz konusu sermayenin kaynağının yasal olması da aranan şartlardandır.

Diğer vize türlerinden farklı olarak Ankara Antlaşması vizesinde dil bilgisi zorunluluğu yoktur. Fakat İngiltere’de iş kurabilecek ve hayatını idame edebilecek kadar dil bilgisine sahip olmak veya bunu belgelendirmek adayları avantajlı hale getirebilir. Ankara Antlaşması iş kurma vizesinin diğer vize türlerine oranla yüksek standart şartlara sahip olmaması, bu vize türünü adaylar açısından  cazip hale getirir. Bununla beraber unutmayınız ki bu vize türüne başvuru yaparken hazırlanan başvuru dosya içeriğinin oldukça ikna edici, hata ve eksikten muaf olması en önemli hususlardan birisidir. Hata veya eksik durumunda vize başvurusunun reddedilmesi yüksek olasılıktır.

 

Ankara Antlaşması Başvuru Evrakları Nelerdir ?

Ankara Antlaşması ile Türk İşadamı vizesine başvurmak isteyen kişilerden öncelikli olarak bazı evrakları hazırlamaları beklenir. Bu evraklar genel hatları ile aşağıda maddeler halinde sıralandığı gibidir. Başvuru aşamasında hazırlanacak evrakların asıllarının ve noter onaylı İngilizce çevirilerinin sunulması gerektiğini de belirtelim.

{C}1.    Geçerliliği olan bir pasaport.

{C}2.    İngiltere’de kurulacak işin niteliğini ortaya koyan belge  veya kurulması planlanan işletmeye ilişkin belgelerin tamamı (İş planı, sigortaya ilişkin belgeler, ortaklık anlaşmaları vb.).

{C}3.    Kurulması planlanan işin, kişi tarafından yapılabilecek yetkinlikte  olduğunu ortaya koyan belgeler (Diploma, sertifika, meslek geçmişi, referans mektubu vb.).

{C}4.    {C}Ankara Antlaşması İngiltere vizesine başvuruda bulunacak adayların İngiltere’de iş kurarken masrafları karşılamak üzere kullanılacak yeterli sermaye sahip olduğunu gösteren belge (Son 6 aylık banka dökümü, maaş bordrosu vb.).  

{C}5.    Kişiler tarafından iş kurmak yerine iş satın almak planlanıyor ise bu durumda, söz konusu işe ait banka hesap dökümanlarını gösteren belgeler.

ECAA vizesine başvuru yaparken yukarıda belirtilen Ankara Anlaşması başvuru evrakları ile bir başvuru dosyasının oluşturulması ve başvuru esnasında bu dosyanın yetkili birimlere sunulması gerekir. Başvuru belgeleri arasında en önemli yere sahip belge iş planıdır. Başvurunun olumlu sonuçlababilmesi adına iş planının ikna edici nitelikte ve kişiye özel hazırlanması çok önemlidir. Ankara Antlaşması iş planı kapsamında hazırlanması gereken hususlar sıralandığı gibidir.

1.       İş Özeti

2.       Misyon

3.       Amaç ve Hedefler

4.       İş Modeli

5.       Piyasa Analizi

6.       İş ve Sektör Analizi

7.       Pazarlama Planı

8.       Potansiyel Müşteri Analizi

9.       SWOT Analizi

10.   İş Tecrübesi ve Projelere Ait Bilgiler

11.   Hizmetlere İlişkin Fiyatlandırma Politikası

12.   Satış Tahminleri

13.   Finansal Plan

 

Ankara Antlaşması vize başvurusu karmaşık süreç ve belgelerden oluşur. Başvuru esnasında Londra merkezli firmamızdan profesyonel destek almak ve Ankara Antlaşması başvuru ücreti hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Ankara Antlaşması İngiltere Vizesi Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Ankara Antlaşması İngiltere vize başvurusu nasıl yapılır ?  ECAA vizesine başvuru yapmaya karar verdiniz, öncelikle online olarak ilgili internet sitesinden Ankara Anlaşması başvuru formunu doldurmanız gerekir. Müteakiben, İngiltere Vize Başvuru Merkezinden randevu talebinde bulunabilirsiniz. Türkiye’de  başvuru yapılabilecek İngiltere Vize Başvuru Merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Adana,  Antalya, Gaziantep ve Bursa illerinde bulunur. Size en yakın noktadan başvurunuzu gerçekleştirebilir ve bu merkezlerden Ankara Anlaşması başvuru takip edebilirsiniz. Randevu esnasında ise hazırlamış olduğunuz başvuru dosyasını yetkililere sunmanız gerekir.

Peki, Ankara Antlaşması vize başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır ? Bu kapsamda gerçekleştirilen başvurular İngiltere İstanbul Başkonsolosluğu tarafından değerlendirmeye alınır. Başvuruların değerledirme süreçleri değişkenlik göstermekle beraber ortalama 10-12 hafta içerisinde sonuçlanır. İngiltere merkezli başvuru yapmanız durumunda ise Liverpool merkezli ECAA biriminden başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Bu durumda ise başvurunuz sonuçlanması yaklaşık 6 ayı bulabilir. Başvurunuz olumlu sonuçlanması durumunda Ankara Antlaşması vizesi ile ingiltere’de 12 ay kalabilir, bu sürenin bitmesine müteakip 3 yıl vize uzatma talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca bu vize ile eğer İngiltere’de 5 yıl kalırsanız, bu ülkeye yerleşmek için başvuru hakkına sahip olursunuz. Ankara Anlaşması başvuru örneği için lütfen sitemizi ziyaret ediniz.

 

Ankara Antlaşması Vizesi Özellikleri Nelerdir ?

ECAA vize başvurusunun kabul göremesi Ankara Anlaşması başvuru sayısı ilede yakından ilgilidir ve bu vizeye sahip kişiler önemli avantajları elde ederler. Bu avantajlardan bazıları;

{C}1.       {C}ECAA vizesi ile başvuruda bulunan kişiler ingiltere’de yeni bir iş kurabilir veya mevcut bir işe ortak olabilirler.

{C}2.       Ankara Anlaşması İngiltere vizesi ile İngiltere’ye gitme hakkı kazanan kişiler bu ülkede yerleşik olarak yaşama hakkına sahip olurlar.

{C}3.       ECAA vizesi ile İngiltere’ye yerleşen kişilere, bu vize türü ücretsiz sağlık hizmetleri gibi imkanlar sağlar.

{C}4.       Bu vize ile ingiltere’ye yerleşen kişiler aile bireylerini veya belgelemek şartı ile bakmakla yükümlü oldukları kişileri yanlarına alabilirler.

{C}5.       {C}Ankara Anlaşması vizesine hak kazanan kişiler ülkemizde bulunan zorunlu askerlik hizmetini kanunlarda belirtilen yaşa kadar erteleyebilirler.

{C}6.       ECAA vizesinin stand-still özelliği mevcuttur. Diğer bir ifade ile bu vizenin kişilere sağladığı haklar herhangi bir sebepten dolayı değiştirilemezler.

 

Ankara Antlaşması Vizesi Başvurularında Mülakat Var mı ?

ECAA vizesinin avantajlarından faydalanmak isteyen kişilerin en çok merak ettiği hususlardan biriside Ankara Antlaşması vizesinde mülakat var mı sorusudur. İlgili vize başvurularında mülakat zorunluluğu yoktur. Fakat ihtiyaç duyulması halinde aday kişiler görüşmeye çağrılabilir. Eğer görüşme talep edilmiş ise söz konusu görüşme İngiltere Konsolosluğu tarafından yapılır. Diğer mülakat türlerinden farklı olarak bu görüşmede, adayın evraklarında belirtmiş olduğu gibi kurmayı planladığı işi yapabilecek kapasite ve nitelikte olup olmadığı ile kişinin başvurduğu vize türü ile İngiltere’ye gitme amacının örtüşüp örtüşmediği anlaşılmaya çalışılır. Farklı alanlarda önceden İngiltere vizesi almış adayların da bu görüşmelere çağrılabileceğini belirtmekte fayda var. Söz konusu görüşme İngilizce anadiline sahip bir görevli tarafından yapılabileceği gibi talebe binaen Türkçe dilinde de yapılabilir. Ankara Anlaşması vizesi mülakatı kapsamında sorulması muhtemel sorular hakkında ayrıntılı bilgi ve başvurunun her aşamasında uzman desteği almak için lütfen Londra merkezli firmamız ile irtibata geçiniz.