+44 7466 882528

Ukrayna Üniversiteleri ve YÖK ile Denklik

Ukrayna'da Denklik Nedir? Detayları Nelerdir?

Ukrayna’da denklik olanaklarının kolay ve avantajlı olması Ukrayna’daki kaliteli eğitime olan talebin artmasında önemli bir etken. Yurt dışında eğitime ciddi bir eğilimin olduğu son zamanlarda köklü okulları ve güçlü akademik kadrolarıyla Ukrayna’daki okullar yurt dışı eğitimi için oldukça doğru ve avantajlı bir seçenek. Ülkenin eğitim alanında içinde bulunduğu sözleşmeler doğrultusunda da Ukrayna’da denklik öğrenciler için hem oldukça kolay bir o kadar da avantajlı bir süreç haline geldi.

Bologna süreci, Lizbon tanıma sözleşmesi, Ukrayna’da denklik var mı, Denklik nedir, Tanıma nedir

Geçen zaman ve gelişen dünya da kişinin tüm hayatına yön veren eğitim süreci oldukça dikkatli kararların alınması ve doğru adımların atılması gereken bir yoldur. Günümüzde yurt dışı eğitimleri oldukça ilgi gören ve kişinin eğitim hayatına büyük katkıları olan bir alandır. Yabancı dil öğrenimi yurt dışı eğitimlerinin ilk ve en önemli özelliği olarak görülmekle birlikte farklı kültürleri tanıma ve yeni yerler keşfetme ve daha birçok imkanı da beraberinde getiriyor yurt dışında eğitim. Günümüzde yurt dışında alınan eğitimlerin diğer ülkelerde de tanınması ve denklik olanakları da yaygınlaşmış ve gelişme göstermiştir. Ukrayna yurt dışında eğitim konusunda gerek ülkenin sunduğu imkanlar gerek okullarının sahip olduğu akademik kadro ve eğitim kalitesi göz önüne alındığında dikkat çekici bir seçenek haline geliyor. Ukrayna da denklik ve tanıma koşulları oldukça avantajlı ve kişiye oldukça fazla olanak sunmakta.

Denklik nedir? Tanıma nedir?

Denklik ve tanıma kavramlarının incelediği alanlar birbirinden farklılık gösterir ve bu iki kavram birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Denklik eğitimin içeriğiyle ilgilenirken; tanıma eğitimin içeriğinden çok eğitimin verildiği okulun kriterlerini incelemektedir.

Öğrencinin yurt dışında almış olduğu eğitimin seviye, içerik gibi çeşitli kriterler bakımından başka bir ülkede verilen eğitime eşdeğer olduğunun tespiti ve onayına denklik denir.

Tanıma eğitim alınmış olan okulun diğer ülkeler tarafından tanınması durumudur. Okulun eğitim sistemi, kadrosu ve benzeri özelliklere göre diğer ülkeler tarafından değerlendirilmesi sonucu varılan bir karardır. Eğer ki eğitim alınan okul bir diğer ülke tarafından tanınmamışsa bu okuldaki eğitime dair denklik yolları kapalı demektir.

Ülkemiz başta Avrupa’daki ülkeler olmak üzere birçok ülkede bir çok okulu tanıyor ve denklik imkanı sağlıyor.

Ukrayna’da denklik var mıdır?

Ukrayna’da denklik imkanınız oldukça fazla. Yapılan sözleşmeler neticesinde Ukrayna’da almış olduğunuz eğitim ve sahip olduğunuz diploma Avrupa birliği ve Türkiye tarafından tanınmakta ve kolaylıkla denklik alınabilmekte.

Bologna süreci ve Lizbon tanıma sözleşmesi

Ukrayna’da denklik imkanını en çok genişleten ve Ukrayna’da eğitimi daha cazip hale getiren bu iki süreç ve sözleşmenin temel mantığı anlaşmaya dahil olan ülkeler arasında birbirlerinin eğitimlerini tanıması ve denklik imkanı sunmasıdır. Türkiye de bu süreçte ve anlaşmada bulunan ülkeler arasındadır.
YÖK’ün belirli kriterler doğrultusunda belirlediği listeye göre de Türkiye Ukrayna’da ellinin üzerinde üniversiteye denklik imkanı sunuyor.

Ukrayna’da denklik nasıl olur? Süreçler Nelerdir?

Ukrayna’da denklik birçok AB ülkesi ve Türkiye tarafından verilmektedir. Ukrayna’da denklik için YÖK tarafından yapılması gereken işlemler ve süreçler belirlenmiş olup yine YÖK’ün internet sayfasından gerekli bilgilere ulaşmak mümkün. Denklik sürecine kısaca değinmek gerekirse başvuru işlemlerinin ilk basamağını başvuru sahibinin e-devlet yahut YÖK denklik web sayfası üzerinden yapacağı ön başvuru talebi oluşturur. Başvuru evraklarının kontrolü, diplomanın teyit edilmesi, kişinin yurt dışında geçirdiği sürenin hesaplanması gibi aşamaların ardından bilim adamı danışma komisyonu ve ülkemizdeki bir yükseköğretim kurumundan akademik görüşler alınır. Son aşamada ise yüksek öğretim yürütme kurulu kesin bir karar verir. Bu karar kabul, ret ya da seviye ve yeterlilik belirleme sistemlerinden biri olacaktır.
Eğer eğitim görmüş olduğunuz okul Ukrayna’da ilk 1000 sırada bulunan bir okulsa seviye ve yeterlilik belirleme sınavına ihtiyaç duymaksızın denkliğiniz onaylanacaktır. Bu sıralamada olmayan bir okulda eğitimin almanız durumunda da gireceğiniz seviye ve yeterlilik belirleme sınavından %40 oranında bir başarı elde etmeniz denklik için yeterli görülmektedir.

Ukrayna’da denklik ile gelecek avantajlar nelerdir?

Ukrayna’daki özellikle devlet üniversitelerinin birçoğu oldukça köklü üniversitelerdir. Güçlü akademik kadrosuyla hem teorik hem de pratik eğitimi içerisinde barındıran bir sistemleri vardır. Ayrıca yaşam maliyetlerinde olduğu gibi Ukrayna’da eğitim maliyetleri de oldukça düşük. Ukrayna’da almış oluğunuz eğitimin AB ve Türkiye tarafından tanınması ve denklik imkanı sunulmasıyla meslek hayatınızı başka bir ülkede kurma imkanınız yahut eğitiminize başka bir ülkede devam etmeniz mümkün. Öğreneceğiniz yabancı dil de gerek mesleki gerek akademik hayatınızın devamında size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Ukrayna’da alınan eğitim ardından sahip olunan denklikle Türkiye’deki bir üniversite diplomasına eşdeğer nitelikte bir diplomaya sahip oluyorsunuz bununla birlikte kamuda çalışmanıza engel teşkil edecek hiçbir durum kalmıyor. Ukrayna’da almış olduğunuz kaliteli eğitim ve edindiğiniz sosyal, kültürel bilgi birikiminizle kariyerinize çok güzel bir yol çizerken Ukrayna’da denklik avantajlarından yararlanarak kendinizi bir adım daha ileri götürmeniz mümkün.